Verschil tussen POP3 en IMAP mail


 

POP3 of IMAP zijn 2 veel gehoorde termen als het om e-mail communicatie gaat. Waar kies je voor en wat zijn de verschillen?

 

POP3
Alle binnenkomende (opgehaalde) email wordt van de mailserver gehaald en op uw computer, telefoon of tablet gezet:


Voordelen:

  • eenmaal opgehaalde mail kunt u ook lezen zonder dat er verder een internet verbinding nodig is.
  • opgehaalde mail neemt geen ruimte meer in op de mailserver (mits er een bewaartermijn is ingesteld in het mailprogramma)

Nadelen:

  • de mail is alleen te lezen op de PC, telefoon of tablet waarop deze is binnengehaald. U moet zelf zorgen voor eventuele back-ups of migratie naar een ander apparaat.
  • mail die eenmaal is binnengehaald kunt u niet meer nalezen in de webmail, tenzij een bewaartermijn is ingesteld in het mailprogramma.


IMAP
De mail blijft op de server staan en wordt ingelezen in uw mailprogramma.

Voordelen:

  • e-mail wordt bewaard op de mailserver en dus ook geback-upt
  • e-mail kan vanaf meerdere locaties (PC, Smartphone) tegelijk worden bekeken en je ziet overal hetzelfde
  • geen migratie problemen bij een nieuwe PC of Smartphone
  • alle mail is ook te benaderen via de webmail

Nadelen:

  • altijd een internetverbinding nodig om de mail te kunnen lezen.
  • de mailbox op de mailserver kan groot worden en 'vollopen'. Er zijn extra kosten mee gemoeid om dat uit te breiden, Het is belangrijk dat u de berichtgeving ivm uw mailquota in de gaten houdt en uw mailbox bijtijds opruimt.

terug >>