Risico's van e-mailen onder de GDPR


 

In 2017 vonden meer dan 10.000 datalekken plaats. Meer dan de helft van deze fouten werd veroorzaakt door menselijk handelen.

Vanaf het moment van lekken of hacken kunnen criminelen aan de gang met de gegevens. Dat doen ze in het geval van grote aantallen bijna nooit in een keer. En zelfs als hackers niets doen met jouw gegevens, is het gevaar altijd aanwezig dat anderen dat wel gaan doen.
Dit is een voorbeeld van lekken van persoonsgegevens door een externe fout. Een lek kan natuurlijk ook binnen jouw organisatie door een eigen medewerker veroorzaakt worden.

Voorbeeld:
Thea werkt bij een groot regionaal ziekenhuis. Zij levert maandelijks een database aan zodat een externe partij een managementrapportage kan maken. In deze database zitten allerlei persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie. Denk daarbij aan namen en burgerservicenummers, maar ook aan DBC’s en doorverwijzingen. Om deze omvangrijke en vooral gevoelige data te versturen heeft Thea meerdere opties. Ze kan de data in kleine delen via de ‘normale’ e-mail versturen, een USB-stick per post sturen of gebruikmaken van een publieke online oplossing voor grote bestanden.

En dan gaat het mis. Thea kiest ervoor om de data vanuit Outlook via de e-mail te versturen, zoals ze dit altijd doet. Ze tikt ‘Ro’ in en het e-mailprogramma vult de naam aan. Ze drukt op ‘verzenden’ en de e-mail is de deur uit. De data gaan echter niet naar Robbert van de externe partij, maar naar Roos van de thuiszorgorganisatie waar Thea ook veel mee mailt.

Duizenden gevoelige gegevens liggen op straat. De schade is niet te overzien. Door de onjuiste ontvanger te selecteren gaf Thea ‘onrechtmatig’ toegang. Alle betrokkenen moeten op de hoogte worden gesteld en de CISO van het ziekenhuis moet het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Schering en inslag
Dergelijke data-incidenten zijn binnen veel organisaties schering en inslag, maar komen lang niet altijd aan het licht. De oorzaak van deze incidenten is meestal tweeledig. Enerzijds zijn medewerkers zich niet bewust van de gevolgen van hun handelen. Anderzijds beschikken veel organisaties niet over systemen om e-mails en bestanden veilig te versturen.


Vijf redenen waarom lekken via e-mail haast onvermijdelijk is

 1. E-mail is niet standaard goed beveiligd
  Bij veel organisaties worden e-mails niet standaard beveiligd en gaat alle e-mail onversleuteld rond. Dit betekent dat iedereen die de e-mail krijgt, deze ook kan lezen. Dus ook iemand die de e-mail onterecht binnen heeft gekregen.

  Ook bijlagen zijn vaak niet beveiligd. Terwijl werkmappen in Excel, Word-documenten en PDF-bestanden eenvoudig te vergrendelen zijn met wachtwoorden. Voor de veiligheid zouden de gebruikers de wachtwoorden niet per e-mail, maar op een andere manier (bijvoorbeeld per sms) naar de ontvanger moeten sturen. In de praktijk doet bijna niemand dit, omdat dit extra tijd kost.
 2. E-mail is niet traceerbaar
  Stel: je wilt een e-mail versturen naar collega Jansen. Nadat je op de verzendknop hebt gedrukt, besef je dat je de e-mail per ongeluk hebt verstuurd naar iemand die wel Jansen heet, maar die bij een andere organisatie werkt. Vanaf dat moment is het hek van de dam. Niemand kan nog achterhalen wat er met de gegevens in de e-mail gebeurt. Wordt de e-mail ongelezen weggegooid of wordt deze doorgestuurd?

  In de praktijk is dit een groot probleem. Op het moment dat je niet meer kunt achterhalen wie de gegevens allemaal heeft gezien, heb je geen controle over de informatie. De mogelijkheid tot het intrekken van foutief verzonden e-mails is er vaak niet. Laat staan dat er technische mogelijkheden zijn om inzicht te krijgen in de datastroom die op gang is gekomen.
 3. Interne e-mail krijgt minder aandacht
  Ook een lek binnen jouw organisatie ontstaat vrij gemakkelijk. Een aantal medewerkers overlegt over een behandelplan voor een patiënt. De hele organisatie wordt meegenomen in de CC en iedereen weet wat de patiënt mankeert.
  De kans dat gevoelige informatie ‘op straat’ terechtkomt, is bij het gebruik van interne e-mail kleiner. Helaas is dat voor de wet geen criterium: een e-mail met gevoelige informatie moet je altijd veilig versturen, ook als de e-mail binnen eigen muren blijft.
 4. Standaard e-mailboxen zijn eenvoudig te hacken
  Het kan een minister of de Democratische partij in de VS overkomen, dus waarom zou het jou niet gebeuren? Er wordt een mailbox gehackt. Vaak gebeurt dit omdat de beveiligingsmaatregelen niet adequaat zijn. Het e-mailaccount van minister Kamp werd gekraakt door middel van phishing. Soms krijgen computercriminelen toegang tot het e-mailaccount omdat het een zwak wachtwoord heeft of omdat er geen tweede factor authenticatie is gebruikt. Je wilt niet dat iemand die onrechtmatig toegang krijgt tot de inbox ook meteen toegang heeft tot alle informatie die in deze inbox staat.

 5. Medewerkers zijn zich niet bewust van het belang van veilig e-mailen
  De gemiddelde medewerker ontvangt tientallen e-mails per dag. E-mail is een automatisme. Dit betekent dat medewerkers onbenullige zaken (zoals taart omdat Johan jarig is) bijna op dezelfde manier communiceren als cliëntgegevens of een nieuwe inkoopovereenkomst. Medewerkers zijn zich er niet van bewust dat ze gevoelige informatie op een andere manier moeten behandelen dan andere e-mail. Vrijwel alle datalekken met e-mail zijn het gevolg hiervan. Eigenlijk is de mens de zwakste schakel en de oorzaak van bijna alle lekken via e-mail.


Moet je e-mail nog wel een plaats geven binnen jouw organisatie?

Als je dit leest, lijkt het haast alsof e-mail per direct verbannen moet worden uit de organisatie. Dat is zeker niet zo. Met het oog op de GDPR is het wel van groot belang om na te denken over hoe e-mailen binnen en vanuit jouw organisatie veiliger kan.


Tips om veiliger met e-mail om te gaan:

Voorzie e-mails standaard van goede versleuteling. Meer info over deze certificaten vindt je hier.
Dit zorgt ervoor dat alleen jij en het contact waarmee je communiceert de e-mails kunnen lezen.
Zorg ervoor dat alleen de bedoelde ontvangers toegang hebben tot de informatie.


Zorg voor bewustwording rondom privacy en de GDPR

Bewustwording rondom privacy en de GDPR/AVG is een laag die om de noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen zit. Dit is zo belangrijk omdat 40% van de datalekken ontstaat doordat medewerkers niet bewust omgaan met gevoelige gegevens.

terug >>